آیا عرفان همان تصوف است یاخیر ؟

مقدمه

تصوف و عرفان از موضوعاتى است كه طيف گسترده‏اى از افرادبرجسته وداراى

خصايص ويژه را در طول قرون متمادى و درسرزمين‏ها و فرهنگ‏هاى گوناگون به

 خود مشغول ساخته و درسراسر حيات فكرى و اجتماعى ايشان اثرگذارده‏است (

و اينان‏كسانى هستند كه از آنها به عنوان عارف و يا صوفى و مانند آن‏ياد مى‏شود)

افزون براين اذهان گروهى بس فراوان‏تر را همواره‏ متوجه خودت ساخته‏است; كسانى

 كه اگر چه مستقيما در اين ‏ميدان وارد نشده،منازل آن را طى نكرده و به اهداف آن نايل

‏نگشته‏اند، اما همواره در پى شناخت ‏حقيقت آن، پژوهش درباره‏ صحت و سقم مبانى

 و اصول و طريقه و روش پيشنهادى آن‏براى سير و سلوك و نيل به سعادت حقيقى بوده‏اند.

در اين ميان گروهى طرفدار عرفان و عارف، دسته‏اى مخالف‏آن بوده‏اند، جمعى

نيز مساله را مبهم دانسته، قضاوت قطعى ازسوى غير عارف و صوفى درباره عرفان

 و تصوف را ناروامى‏دانند، اين به خاطر ويژگى خاص عرفان و تصوف است كه‏

طورى وراى طور عقل و انديشه مى‏باشد، راهى است كه جزسالك آن، از منازل

و مقامات و مراحل آن اطلاعى نتواندحاصل نمود.

                                         بقیۀ مطالب رادر<ادامۀ مطلب >بخوانید

 


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط بهروز در شنبه سوم بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۲۲ بعد از ظهر موضوع مبانی عرفان وتصوف : | لینک ثابت